voopooแนวทางการ voopoo
ผู้เข้าร่วมแล้วก็แนวทางการทำงาน
เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของการเล่าเรียนระยะยาว voopoo อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับผลพวงของยาสูบกระแสไฟฟ้าต่อวัยรุ่น วัยรุ่น (อายุ 13-18 ปี) ผู้ใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้า (ใช้สินค้ายาสูบกระแสไฟฟ้า ≥24 ชั่วโมงใน 30 วันที่ผ่านมาและก็มีอย่างต่ำ 10 ปี ตอนใช้งานตลอดชาติ) ได้รับเลือกเฟ้นจากรอบๆอ่าวซานฟรานซิสโกโดยใช้ใบลอยละล่องแล้วก็ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ การออกแบบและก็แนวทางการศึกษาค้นคว้าได้รับการตรวจดูแล้วก็อนุมัติโดยคณะกรรมการพินิจสถาบันของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย

สำหรับเพื่อการถ่ายภาพการได้รับสารนิโคตินและก็พิจารณาการมีอยู่ของพิษ ผู้เข้าร่วมได้รับคำบัญชาให้ตั้งเวลานัดเบื้องต้นในรอบๆใกล้เคียงชั่วครั้งชั่วคราว (อาทิเช่น 1 วันก่อนหน้านี้) เพื่อใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง วัยรุ่นไม่เคยถูกบีบคั้นหรือสั่งให้ใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้า แล้วก็ในเรื่องที่ไม่มีการใช้ จะมีการเลื่อนตารางนัดพบใหม่ ภายหลังการลงชื่อยอม ผู้เข้าร่วมได้ทำแบบสอบถามเบื้องต้นรวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลพลเมืองรวมทั้งการกระทำการใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ แล้วหลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมได้ตระเตรียมแบบอย่างน้ำลายสำหรับวัดวัวว่ากล่าวนีนรวมทั้งเยี่ยวเพื่อวัดไนโตรซามีน 4-(เมทิลไนโตรซาไม่โน)-1-(3-ไพริดิล)-1-บิวทานอล (NNAL) เจาะจงสำหรับยาสูบ และก็ระดับของสารเมแทบจะอไลต์ของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย 8 ประเภท (VOCs) ). ผู้เข้าร่วมได้รับ $30

แบบอย่างยังถูกเก็บรวบรวมจากวัยรุ่นกรุ๊ปควบคุมที่เข้าคู่กัน 20 คนซึ่งร่วมสถานพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ที่โรงหมอของเมืองในรอบๆอ่าวซึ่งมีวัวว่ากล่าวนีนที่ตรวจไม่เจอแล้วก็ NNAL ซึ่งรับรองว่าไม่มีการใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์หรือนิโคติน วัยรุ่นกลุ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของการศึกษาเล่าเรียนอื่นเกี่ยวกับการได้รับควันจากบุหรี่มือสองที่เก็บเยี่ยวและก็พินิจพิจารณาหา NNAL แล้วก็วัวว่ากล่าวนีน

มาตรการ
ชีวภาพ
แบบอย่างน้ำลายแล้วก็เยี่ยวได้รับการวิเคราะห์ที่ห้องทดลองเภสัชวิทยาสถานพยาบาลที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก แบบอย่างน้ำลายถูกพินิจพิจารณาเพื่อหาวัวตำหนินีน ซึ่งเป็นสารเมแทบจะอไลต์หลักที่สำคัญของนิโคติน โดยใช้โครมาโตกราฟีของเหลว–tandem mass spectrometry 16 , 17พินิจพิจารณาฉี่เพื่อหา NNAL ซึ่งเป็นเมตาโบไลต์ของ 4-(เมทิลไนโตรซาไม่โน)-1-(3-ไพริดิล)-1-บิวทาโนน ซึ่งเป็นไนโตรซามีนเฉพาะเจาะจงต่อยาดูดที่เป็นสารก่อโรคมะเร็ง13 , 18โดยโครมาโตกราฟีของเหลว–มวลเรียงคู่ สเปกโตรเมโทรี 18สิ่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนเสริมของการสูบยาสูบที่รายงานด้วยตัวเองแล้วก็เพื่อแบ่งการสัมผัสกับควันจากบุหรี่มือสองที่มีความนัยสำคัญ (หรือการสัมผัสจากกัญชาแข็งทื่อ) เพราะเหตุว่า NNAL สามารถตรวจเจอได้ในฉี่ตรงเวลา 6 ถึง 12 อาทิตย์ภายหลังได้รับสาร 19พินิจพิจารณาฉี่เพื่อหาเมตาบอไลต์ของสารอินทรีย์ระเหยง่าย 8 จำพวกที่เป็นพิษต่อสภาพแวดล้อมหรือส่วนประกอบของควันที่เกิดจากบุหรี่ ซึ่งรวมทั้งเบนซีน (กรดฟีนิลเมอร์แคปทูริก PMA), 1,3-บิวทาไดอีน (4-ไฮดรอกซี-2-บิวเทน-1-อิล-เมอร์แคปทูริก กรด), เอทิลีนออกไซด์ (2-hydroxyethylmercapturic acid HEMA), acrylonitrile (2-cyanoethylmercapturic acid CNEMA), acrolein (3-hydroxypropylmercapturic acid 3-HPMA), โพรพิลีนออกไซด์ (2-hydroxypropylmercapturic acid 2-HPMA) ), อะคริลาไมด์ (2-carbamoylethylmercapturic acid AAMA) และก็ crotonaldehyde (3-hydroxy-1-methyl-propylmercapturic acid HMPMA) 20ทั้งยังความเข้มข้นของ NNAL และก็ VOC ถูกทำให้เป็นมาตรฐานสำหรับครีเอตำหนินีน