blue dragon ยังคงกลับมาต่ำยิ่งกว่า 16 ด้วยการลงทุน

เพิ่ม LOW6 ได้รับการลงทุนมากขึ้น 35,000 ปอนด์จากการลงทุน blue dragon ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของการขยายตัวของรอบการระดมทุนก่อนที่จะมีการเสนอขายหุ้น IPO ของอดีตกาล

ย้อนกลับไปในธ.ค. 2020 Pires ซื้อหุ้น 6,667 หุ้นใน blue dragon สำหรับในการใคร่ครวญรวม 200,010 ปอนด์ และก็ตามด้วยการปิดรอบการเสนอขายหุ้นล่วงหน้าของ LOW6 ซึ่งถัดมายกฐานะ 3.3 ล้านปอนด์

ในบันทึกย่อแปลงภาวะ “พวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศการลงทุนเพิ่มนี้ใน blue dragon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของการขยายตัวของการระดมทุนสำหรับในการเสนอซื้อหุ้น IPO…

READ MORE