smok การศึกษาและทำการค้นพบจากการเรียนของพวกเราว่า 

smok

การศึกษาและทำการค้นพบจากการ smok เรียนของพวกเราว่า EC ใช้การแสดงออกของยีนหลายตัวที่เปลี่ยน

ไปอย่างเป็นจริงเป็นจังในทางของตัวรับนิโคติน smok ในเยื่อบุผิวฟุตบาทหายใจขนาดเล็กส่งเสริมแนวความคิดนี้ถัดไป อย่างไรก็ดี การได้รับสารนิโคตินอาจมีผลพวงทางชีวภาพต่อปอดโดยไม่สังกัดสัญญาณที่อาศัย nACR การเล่าเรียนปัจจุบันโดย Lee et al. 26 ทำให้เห็นว่าหนูได้รับควันของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ตรงเวลา 12 อาทิตย์ กระตุ้น

ให้เกิดความเสื่อมโทรมของ DNA ในหลายอวัยวะรวมทั้งปอดผ่านการสร้างสารทำลาย DNA ภายหลังจากไนโตรเซชั่นแล้วก็การเผานิโคตินในตอนหลัง ข้อมูลพวกนี้ทำให้เห็นว่าการได้รับสารนิโคตินที่มียาสูบอิเล็กทรอนิกส์เป็นระยะเวลาที่ยาวนานในมนุษย์บางทีอาจมีผลสิ่งเดียวกัน

นอกจากผลพวงที่เกิดอันตรายของนิโคตินต่อตัวแล้ว ยังมีรายละเอียดที่มากเพิ่มขึ้นของวรรณกรรมที่บันทึกการมีอยู่ของส่วนประกอบทางเคมีที่เกิดอันตรายในละอองลอยของ EC 5 ของเหลวที่ใช้ใน EC มักมีอัตร

าส่วนของกลีเซอรีนจากพืช โพรพิลีนไกลคอล (PG) และก็สารนิโคตินรวมทั้งสารแต่งกลิ่นรส ฟอร์มาลดีไฮด์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่รู้จักกันดีของ PG ทำปฏิกิริยากับ PG แล้วก็กลีเซอรอลในระหว่า

งวิธีการทำให้เป็นไอเพื่อผลิตเฮไม่อะซีตัล การประมาณ e-liquids 42 แบรนด์ต่างๆเจอฟอร์มาลดีไฮด์ในแบบอย่างทั้งปวง 42 แบบอย่างที่ความเข้มข้นระหว่าง 0.02–10.09 มิลลิกรัม/ลิตร 27 , 28. สารเจือปนอื่นๆ

อย่างเช่น ลิโมนีนรวมทั้งไฮโดรคาร์บอนต่างๆอัลฟา-พีนีน เบตา-ปินีน แกมมา-เทอร์ปินีน และเบนซีน 1-เมทิล-4-(1-เมทิลเอทิล) (พารา-ไซมีน) ตรวจเจอในอี -ของเหลวในระดับที่สูงกว่าข้อจำกัดการสัมผัสที่เส

นอแนะ 28 ยิ่งกว่านั้นยังมีรายงานการปลดปล่อยแอลดีไฮด์จาก EC ตามความร้อนและก็การ

เกิดขบวนการออกซิเดชันขององค์ประกอบหลักของ e-liquid, กลีเซอรีนจากพืช และก็โพรพิลีนไกลคอล 29 ข้อมูลของพวกเราจากผู้ใช้ EC ที่ไม่มีนิโคตินชี้ให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวการแสดงออกของยีนหลายสิ่งหลายอย่างทั้งยังใน SAE รวมทั้ง AM ข้างหลังการสัมผัส EC กะทันหัน ฉะนั้น ข้อมูลพวกนี้ก็เลยแสดงให้เห็นว่าสารเคมีที่ไม่ใช่นิโคตินที่มีอยู่ในละอองลอยของ EC สามารถกระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดความเคลื่อนไหวระดับโมเลกุลในสามัญชนเซลล์ที่มีความหมายต่อร่างกายปอด ซึ่งในระยะยาวบางทีอาจก่อให้เกิดโทษ

หลักฐานที่มีความหมายว่าละอองลอย EC เปลี่ยนแปลงชีววิทยาของเซลล์ปอด
สอดคล้องกับข้อมูลมนุษย์ภายในร่างกายในการศึกษาเรียนรู้ปัจจุบันนี้ มีหลักฐานในหลอดทดสอบรวมทั้งสัตว์ทดสอบว่าละอองลอยของ EC เปลี่ยนแปลงชีววิทยาของเซลล์ปอด การเปิดรับเซลล์จากผิวหนังรวมทั้งปอดไปยังละอองลอย EC กระตุ้นให้เกิดพิษต่อเซลล์ 12 การเปิดรับเซลล์เยื่อบุผิวฟุตบาทหายใจของผู้คนในหลอดทดสอบ และก็หนู ภายในร่างกาย ต่อละอองลอย EC ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดจากปฏิกิริยาขบวนการออกซิเดชัน การรับสมัครเซลล์อักเสบในระดับค่อนข้างต่ำ การกำจัดเชื้อโรคที่ช้า และก็ข้อผิดพลาดอื่นๆสำหรับการสนองตอบของโฮสต์ 13 , 15 นอกเหนือจากนี้ การได้รับควันจาก EC ทำลาย DNA รวมทั้งลดกิจกรรมการบูรณะในปอดของหนูและก็เซลล์ปอดของผู้คนในหลอดทดสอบ 26. เซลล์บุฝาผนังเส้นโลหิตขนาดเล็กในปอดที่ได้รับการดูแลและรักษาด้วย e-liquid หรือ EC aerosol ± nicotine แบบควบแน่น ทำให้มีการซึมผ่านของ endothelial มากขึ้น 14 แล้วก็การให้ e-liquid กับหนูที่ไวต่อยา ovalbumin นำมาซึ่งการอักเสบในทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นจากสารก่อภูมิแพ้ที่กำเริบเสิบสานขึ้น 30 .…

READ MORE